EĞİTİM ÖĞRETİM

 

MER KOLEJİ ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİ

2020-2021 dönemi itibarıyle Manisa il genelinde ve tüm Türkiye’de büyümek amacıyla Modern Eğitimin Rotası olmak; bilim ve teknolojinin ışığında geleceğin liderlerini yetiştirmek, 21.yüzyılın gereklilikleri doğrultusunda önce değişime ayak uyduracak, sonra değişimi gerçekleştirecek, hızla yenilenen, yorumlayan, düşünen, üreten, sorgulayan, duyarlı, farkındalığı gelişmiş, problem çözebilen, çok bilgi yüklenmiş değil, çok beceri edinmiş bireyler yetiştirmeyi amaç ediniyoruz. Kurguladığımız eğitim felsefesiyle; kendi binamızda, kendi adımızla, en başından beri bize inanan ve bizimle yol alan güçlü eğitim kadromuzla yolumuzda emin adımlarla yürümekteyiz.

              

 

 

 

           

İlkelerimiz,

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı,
 • Evrensel değerler içinde milli kültürün öğrenilmesine ve geliştirilmesine önem veren,
 • Akademik başarının yanı sıra sanatı ve sporu önemseyen,
 • Sosyal ve Kültürel Etkinliklere katılan,
 • İlgi ve yetenekleri ile toplumun ihtiyaçlarını dikkate alan,
 • Kendini gerçekleştiren mutlu bireyler yetiştirmek.

Hedeflerimiz,

Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, bilim ve teknolojinin ışığında

*             21.yüzyıl becerilerine hakim,

*             Türkçe’yi etkin ve doğru kullanan,

*             Kendi dilinde ve yabancı dilde iletişim gücü yüksek,

*             Eleştirel düşünen ve çözüm odaklı yaklaşan,

*             Sorumluluk Bilinci gelişmiş ve işbirliğine yatkın,

*             Problem çözme becerisini günlük hayata uyarlayan,

*            Öğrenmeyi öğrenen ve akademik açıdan yeterli,

*            Bilgiden ziyade beceri edinerek üretime katkı sağlayan,

*            İlgi ve yeteneklerinin farkında olan,

*            Sevgi, saygı ve hoşgörü kavramlarının önemini benimseyen,

*             Yerel değerlerine bağlı, evrensel değerleri önemseyen, gelişime açık, girişimci; vatanını, bayrağını, milletini seven geleceğin liderlerini yetiştirmek.

EĞİTİM ÖĞRETİM YAKLAŞIMI

MER KOLEJİ’nde 4 yaştan itibaren lise çağına kadar tüm yaş gruplarına uygun programlarla eğitim öğretim verilmektedir.  Bu eğitim ve öğretim süreci; alanında uzman, öğrenme ortamını canlı kılan, öğrenmeye dahil olan öğretmenlerle gerçekleştirilmektedir. Eğitimin hayatın bir parçası olduğuna inanarak anaokulundan liseye kadar her kademede özgüveni yüksek ve akademik yönden güçlü bireyler yetiştirmek ana hedefimiz. Henüz minik adımlarla kampüse giren öğrencilerimiz, ayakları yere sağlam basan birer birey olarak okulumuzdan mezun olacaklardır.

Özel MER Ortaokulu, eğitim programı kapsamında, 5.sınıftan itibaren öğrencilerin hazır bulunuşluklarını bilişsel, duyuşsal ve fiziksel özellikleri ile çok yönlü olarak ele alır.  Öğrencilerin gelişimleri için gerekli tüm eğitim, öğretim ve rehberlik çalışmalarını planlar ve uygular.

Öğrenmenin dünyada olumlu gelişmeleri getirdiğini gözlemliyor ve rekabetin artık uluslararası boyutta olduğunu biliyoruz. Bu sebeple ortaokul süresince öğrencilerimizin İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil olarak İspanyolcayı da etkin şekilde öğrenmelerini amaçlıyoruz.

Ortaokulda öğrencilerimize okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimleri başta olmak üzere temel becerilere ek olarak en az bir spor ve sanat dalında yetkin olacakları özgün öğrenme ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki farklı alanlardaki öğrenmeler birbirini destekliyor. Hayatta her şey sadece sayılardan ya da kelimelerden ibaret değildir. Öğrenciyi başarılı kılacak sonsuz konu var. Yeter ki çocuk doğru alana yönlenebilsin.

Özel MER Okulları olarak güçlü ve köklü bir eğitimci kadronun sağladığı avantajları öğrencilerimizin merkezi sınavlara hazırlanmasındaki tecrübelerimize dayanarak yaptığımız takviyelerle hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Günlük 8 saat, haftalık 40 saatlik geniş içerikli ve dinamik ders programına ek olarak 5 gün boyunca okul çıkışlarında +1 saat yapılan eksik kazanım çalışmalarıyla öğrencilerimizin her birinin akademik performanslarının en üst seviyesine ulaşmalarını hedefliyoruz.

*Akademik Çalışmalarımızda ortaokulda 4 yıllık eğitim programımız bir zincirin halkası gibi birbirine bağlıdır ve her sene bir önceki yılı temele alarak ilerler. 5.sınıf Temel Kazanım sınıfıdır, 6. Sınıf Sosyal Kazanım sınıfıdır. 5. ve 6.sınıfta LGS’nin temelleri atılır; bu dönem proje, etkinlik, eğitim programları ve kulüp çalışmalarıyla öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin keşfedildiği, sosyalleşmelerinin güçlendiği, liderlik, yaratıcılık ve özgüven duygularının beslendiği, mesleki açıdan kendilerini ve meslekleri tanıyarak hedeflerine yönelmeye başladıkları bir dönemdir. 7.sınıftan itibaren ise öğrencilerimiz, kendi alan derslerine yönelik yoğun bir akademik program takip ederek LGS’ye hazırlanırlar. 7-8.sınıfta okul 6 gündür. Yoğun ders saatlerine ek olarak bire bir veya küçük gruplar halinde yapılan eksik kazanım çalışmaları ile öğrencilerimiz akademik olarak desteklenir. Ayrıca Ağustos ayı itibarıyle başladığımız LGS Yaz Kampı ile Sömestr Kış Kampı programlarımız ve Ara Tatil LGS Kamplarımız akademik süreçlerimizin yoğunlaştırılmış programları arasındadır.

MER KOLEJİ EĞİTİM SİSTEMİmizi kurgularken şu anki neslin ana ihtiyaçlarının farkındayız. Ülkemizde yeni nesil sorularla çocuklarımızı zorlayan LGS mantığındaki sınavlar, ortaokul öğrencilerinin en büyük problemi durumunda. 8.sınıfa kadar ezberci eğitim sistemiyle öğretim gören öğrenciler, hiç adil olmayan bir şekilde 8.sınıfta tamamen PİSA, TİMSS, ALES tarzı sorularla ölçme değerlendirmeye tabi tutuluyor. 8.sınıfa kadar yazılı sınavlarda dahi test usülü çoktan seçmeli sorularla ölçülen bilgilerin LGS’de yorumlanması bekleniyor. Öğretim sistemiyle ölçme değerlendirme sistemi arasındaki bu uçurum öğrencilerin BAŞARISIZLIK, KAYGI, ÜZÜNTÜ, KORKULARInı tetiklediği gibi onları hayat karşısında YETERSİZLİK duygusuyla baş başa bırakıyor. Bu nedenle biz eğitim sistemimizi kurgularken YENİ NESİL EĞİTİM FELSEFESİyle çocuklarımızın ÖĞRENMEYİ ÖĞRENMElerini sağlıyor, zekalarını bu yönde geliştirmelerine katkı sağlayacak bir felsefeden hareket ederek öğrencilerimizin, sadece sınavlarda çıkıyor diye değil, bilgiye neden ihtiyaç duyduklarını gösterip hissettirerek onların öğrenmeye hazır olmalarını sağlamak, gönüllü katılımlarına zemin hazırlamaya çalışıyoruz. Gerçek yaşantıyla ilişkilendirerek üretilen projeler, uygulamalarla desteklenen disiplinlerarası içerikler, sosyal sorumluluk projeleri, TÜBİTAK, Uluslararası projeler, kulüp çalışmaları, sunum görevlendirmeleri vb. çalışmalarla bilgi ve öğrenme ortamlarını tasarladığımız öğrencilerimiz; gönüllülük esasıyla ve heyecanla ortaya koydukları pek çok proje, ürün, eser sayesinde üretime katkı sağlıyor; özgüvenlerini geliştirerek ilgi ve yeteneklerini keşfetme, bütünsel gelişimlerine katkı sağlama yolunda dev adımlar atıyorlar.

MER KOLEJİ olarak eğitim ve öğretimde klasik kalıpları yıkarak “yaparak yaşayarak öğrenme” anlayışını sistemleştirip başarıyı “Eğitim hayattır.” cümlesiyle tanımlıyoruz. Ve öğrencilerimizi sadece akademik anlamda değil her alanda donatıp hayata hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Bunun planlamasını yaparken de öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini göz önünde bulunduruyoruz. Ortaokul yaş grubundaki öğrencilerin sahip olmaları gereken kritik dönem özellikleri sosyalleşme ve yaratıcılık becerilerinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesidir. 11-14 yaş aralığında öğrencilerin ilgi alanlarının da sürekli olarak değiştiği göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde öğrencilere zengin yaşantılar sunulmalıdır ki öğrenci kendini, kendinde var olan gücü keşfedebilsin. İşte bunun için öğrencilerimizi hem akademik yönden hem de sosyal gelişimleri yönünden geliştirerek hayata hazırlarken, bütünsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her bir grubun içinde bulundukları gelişim dönemi özelliklerine göre fark yaratan derslerle akademik içeriklerimizi zenginleştiriyoruz. AKIL OYUNLARI, MEDYA OKURYAZARLIĞI, YARATICI DÜŞÜNME VE İNOVASYON, ZAMAN YÖNETİMİ, DUYGUSAL ZEKA, BEDEN DİLİ VE ETKİLİ İLETİŞİM, KONSANTRASYON EĞİTİMİ, SORUN ÇÖZME TEKNİKLERİ vb. öğrencilerimizin bütünsel gelişimlerine de destek sağlayacak derslerle MER Koleji olarak öğrencilerimizin kendilerini keşfedip kendisiyle ilgili gerçek bir fikre sahip olabilmesi, tercihlerini ve hayata bakışını netleştirebilmesi için geniş bir yelpazaye sahip olan bir yenilikçi dersleri kurguladık.

Bu sayede öğrencilerimizin hem akademik başarılarını artırmayı hem de onları donanımlı bireyler haline getirmeyi hedefliyoruz.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim süreçlerinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarını ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamaya yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bu amaçlar doğrultusunda bütünleştirilerek verilir.

 

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİMİZİN HEDEFLERİ

 • Bireysel farklılıklara saygı göstererek, ön yargısız ve gizlilik ilkesi çerçevesinde her öğrenciye eşit hizmet vermek.
 • Öğrencilerin sorunlarını çözebilecek davranışlar geliştirmeleri için kendilerini tanımalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin doğru karar veren bireyler olarak yetişmeleri için olumlu davranış kazanmalarına yardımcı olmak.
 • Okul-aile-öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde oluşturmak.
 • Öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini fark ederek mesleki yönelim bilinçlerini geliştirmek.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumlu olmak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik ilkesini esas almak.

Bu hedefler doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimlerimiz,

 • Okulunun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri programını sınıf düzeylerine, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar,
 • Rehberlik programının ilgili kısmının uygulanmasında eğitim danışmanlarına rehberlik eder.
 • Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik çalışmaları için öğrencilere yönelik olarak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.
 • Okula yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını inceleyerek eğitim danışmanlarıyla iş birliği içinde değerlendirmelerde bulunur, öğrencilerin oryantasyon süreçlerinde sınıf arkadaşlarına ve okula kısa sürede uyum sağlamasına yönelik rehberlik çalışmalarını yürütür.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda proje ve kulüp çalışmalarına yöneltilmesi konusunda branş öğretmenleriyle ve öğrencinin eğitim danışmanıyla iş birliği yapar.
 • Ders çalışma becerileri ve verimli ders çalışma yolları, Ders çalışma programı hazırlama, Öğrenme teknik ve yöntemleri konularında öğrencileri bilgilendirir. Motivasyon konularında çeşitli bilgilendirme toplantıları, bireysel ve grup rehberlik etkinlikleri yapar.
 • Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanlarına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.
 • Ölçme Değerlendirme servisinden alınan sonuçlara göre öğrencilerin başarı durumunu değerlendirir, öğrencinin başarı grafiği doğrultusunda veli ve eğitim danışmanı ile görüşmeler yaparak eksik kazanım çalışmaları planlar ve takip eder.
 • Öğrencilere yönelik uygulanacak test, envanter, ölçek, anket uygulamalarını eğitim danışmanı öğretmenlerle işbirliği içinde yapar, sonuçları değerlendirir, öğrenci ve veliyle paylaşarak gerekli çalışmaları yürütür.
 • Öğrencilerin meslekler ve kendini tanıma aşamasında karar verme becerilerinin geliştirilmesine ve mesleki hedefler belirlemelerine yardımcı olur,
 • Kendi ihtiyaçları ile çevrenin kendine sunduğu olanakları birleştirme becerisi geliştirerek çevresi ile sağlıklı uyum konularında yardımcı olma,
 • Problem çözme ve etkili iletişim konusunda bilgilendirmeler yapar.

MER KOLEJİ’nde EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

 

Mer Koleji’nde uygulanan Eğitim Danışmanlığı Sistemi sayesinde öğrencilerimizin akademik başarı grafiği, aile–arkadaş–öğretmen ilişkileri, okuldaki ve sınıf içindeki davranışları Okul Rehber Öğretmenlerimizin gözlem ve desteğinin dışında branş öğretmenlerimiz tarafından da takip edilir.

 

Eğitim Danışmanlarımız, Öğrencilerimizin Okuldaki Velisi konumundadır.

 

Eğitim Danışmanlarımız, MER KOLEJİ Eğitim Danışmanlığı Sisteminin işletilmesinde Okul Yönetimi ve Rehberlik Birimiyle ortaklaşa bir çalışma içindedir. Dersine girdiği sınıflardan, idealde en fazla 12 öğrenci olmak şartıyla, Okul Müdürü ve Rehberlik biriminin ortak kararıyla belirlenmiş olan öğrencilere Danışmanlık yapar.

Eğitim Danışmanlığı sistemi ile tüm Danışman Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek adına, Okul Rehber Öğretmenlerimizle birlikte tüm yıl boyunca öğrencilerimizin genel davranışlarını ve akademik performanslarını yakından takip etmektedirler. Bunu yaparken aile işbirliğini de sağlayarak veli-okul yönetimi-rehberlik birimi ortak desteği ile öğrencilerimiz ile düzenli görüşmeler yaparak öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarında onlara danışmanlık yaparlar.

 

MER KOLEJİ Eğitim Danışmanlığı Sisteminin temelinde gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak öğrencilerimizin performanslarını en üst seviyeye çıkarmak amaçlanır.

 

MER KOLEJİ olarak öğrencilerimizin hem akademik hem sosyal yönden sıkı bir şekilde takibinin yapılmasını sağlayan Eğitim Danışmanlığı Sistemi kapsamında klasik veli toplantılarının yerine farklı bir uygulama olan “Öğrenci Değerlendirme Toplantıları” yapılmaktadır. Öğrenci değerlendirme toplantılarında Eğitim danışmanlarımız, veli ve öğrenci ile bir araya gelmekte ve öğrencinin akademik ve sosyal durumunu değerlendirmektedirler. Bir dönemde 4, yılda toplam 8 defa yapılan Öğrenci Değerlendirme Toplantılarının her dönemde bir tanesi genel veli toplantısı şeklinde yapılmaktadır. Genel yapılan Öğrenci Değerlendirme Toplantısı’nda velimiz, sadece Eğitim Danışmanı ile değil, öğrencinin dersine giren tüm branş öğretmenleriyle bire bir ve özel olarak görüşmek suretiyle öğrencinin hakkında detaylı bilgi almakta, öğretmenlerin desteğiyle gerekli planlamaları yapma imkanına sahip olmaktadır.

 

VELİ ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçlerinde okul-aile işbirliği en önemli gündemimizdir. Çocuklarımızın ilk öğretmenleri olarak anne ve babanın rolü, onların gelişimleri ve yaşam serüvenlerinde yeri doldurulamaz bir etkiye sahiptir. Biz yetişkinler anne baba oluncaya kadar yoğun bir eğitim öğretim sürecinden geçiyoruz, bir meslek sahibi olmak için yıllarca okuyoruz; ancak anne babalığı çoğu zaman alaylı olarak yapıyoruz. Dolayısıyla çocukların bu kritik sürecinde velilerimizin yanında olarak, ortak paylaşımlarla ve iletişimle işbirlikçi bir yaklaşım sergileyerek öğrencilerimizin gelişim serüveninde çok daha etkin bir rol oynamamız gerektiğine inanıyoruz.

Mer Koleji Ortaokulu’nda ailelerimizi bilinçlendirmek, doğru bildikleri pek çok yanlıştan vazgeçirmek ve özellikle 11-14 yaş döneminin çocuk gelişimindeki önemini anlatabilmek adına uygulamalı içeriklerle Veli Atölyeleri planlamaktayız. Öğrencinin akademik ve kişilik gelişimlerinde köklü değişiklikler yapabilmek hem çocukların hem de ailelerin düzenli ve sistemli eğitimleriyle mümkün olmaktadır.

                                              YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

İnsan beyninin doğuştan programlı olduğu şey, birkaç dakika duygusal olarak o anda bulunabilmektir. Beyin tamamen duygusal bir sistemdir ve duygusal bağlantı kuramadığı zaman öğrenemez. Dolayısıyla SEVDİRMEK, herhangi bir şeyin öğrenilmesinde ve uygulanmasında başarıyı sağlayan en büyük etkendir. Anadil sürecimizi edindiğimiz şekilde, sadece İngilizce olarak anlatılan dersler sayesinde İNGİLİZCE KONUŞAN ve İLETİŞİM KURAN öğrenciler yetiştirmek ana hedefimizdir.

Yabancı dil eğitim modelimiz yaşayarak öğrenme temeline dayanıyor ve öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar. 5. sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına katılan öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri uluslararası standartlardaki ölçme-değerlendirme araçlarıyla belgelendiriliyor. İkinci yabancı dil eğitiminde ise öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren İspanyolca eğitimine başlıyor. Dünyada 19 ülkenin ana dili olan İspanyolcayı dünyada 600 milyona yakın kişi konuşuyor. İngilizceden sonra en yaygın dil olarak bilinen İspanyolca, medya dünyasında da en çok kullanılan 3. yabancı dildir.

Mer Koleji’nde uygulanan yoğun yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup, öğrencilerimizin günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedefliyor. Öğrencilerimiz İngilizce dilbilgisi ve becerilerini Matematik ve Fen Bilgisi gibi diğer alanlarda da kullanmak suretiyle disiplinlerarası ve iletişim odaklı pek çok etkinliğe dahil oluyorlar. Böylelikle bu alanlarda temel oluşturan terminolojiye hakim olurken anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini kavramaları sağlanıyor. 5. sınıftan itibaren bir bütünlük içinde devam eden İngilizce eğitimi, akademik donanıma sahip, nitelikli ve deneyimli Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerce gerçekleştirilmektedir.

MER Koleji öğrencileri, erken yaşlarda başlayan dil eğitimi sayesinde iletişim odaklı deneyimlerle yabancı dilde kendilerini ifade etmeyi öğreniyorlar. Uygulama odaklı eğitim anlayışı benimsenerek hazırlanmış uluslararası standartlardaki akademik müfredat ile dil eğitimi alan öğrencilerimiz, dünya vatandaşı özelliklerine sahip, uluslararası platformlarda kendini ifade edebilen bireyler olarak yetişiyorlar. Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Eğitim Programı 5.sınıfta 20 saat, 6.sınıfta 14 saat, 7.sınıfta 12 saat, 8.sınıfta ise 7 saat (LGS MEB kazanımları) şeklinde uygulanıyor.

MER Koleji’ndeki ölçme-değerlendirme araçları öğrencilerimizin yaş özelliklerine uygun olarak 5 dil yetisini değerlendirebilmemize olanak tanımaktadır. Ayrıca haftalık çalışma programı ve verilen haftasonu ödevleriyle öğrencilerimizin ev ortamındaki İngilizce kullanımlarını destekleyen kesintisiz bir İngilizce eğitimi imkânı sunuyoruz.

KULÜP ÇALIŞMALARI

Öğrencide güven ve sorumluluk duygusu oluşturmak, ilgi alanlarını keşfetmesini sağlamak ve ona uygun beceriler kazandırmak amacıyla bilimsel, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapıldığı KULÜP ÇALIŞMALARI, Mer Koleji’nin en önemli parçalarından biridir.

Çocuğun merak duygusunu tetiklemek ve okulda edindiği kazanımları günlük hayat ile bağdaştırmasını sağlamak, bilgiyi kalıcı kıldığı gibi yeni kazanımlar için transfer edebilmesini de kolaylaştırmaktadır.

İlgi ve yeteneklerin oluşumu, sosyalleşme ve yaratıcılık becerilerinin kritik dönem özelliği olan 11-14 yaş döneminde öğrencilere zengin yaşantılar sunulmalıdır. Öğrenci bu sayede pek çok şeyi dener ve bu denemeler sonrasında elinde kalan ise onun kişiliğini oluşturur.

Her cumartesi günü saat 09.00-13.00 arasında yapılan kulüp çalışmalarımız ile bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizi geleceğe ve hayata hazırlama konusundaki iddiamızı ortaya koyuyoruz.

 1. Kodlama Robotik
 2. Tiyatro
 3. Drama
 4. Halk Oyunları
 5. Buz Pateni
 6. Gitar
 7. Piyano
 8. Teknoloji Tasarım
 9. Satranç
 10. Yüzme
 11. Futbol
 12. Basketbol
 13. Tekvando
 14. Masa Tenisi
 15. Sinema
 16. Değerler Eğitimi
 17. Dil Kulübü

branşlarında öğrenci talepleri doğrultusunda oluşturulan kulüp çalışmalarımız sayesinde, her öğrencimizin hem kendini keşfetmesini hem de okula heyecan duyarak gelmesini sağlayarak başarılı olabileceği alanlar yaratıyoruz. Farklı alanlardaki başarı, öğrencinin akademik gelişimine ve motivasyonuna da büyük bir katkı sağlıyor.

Cumartesi günleri saat 09.00’da okulda olan öğrenci, saat 13.00’e kadar kendi seçimiyle belirlediği 4 farklı kulüp çalışmasına dahil olmak suretiyle ilgi ve yetenek alanlarını ortaya koyabileceği zengin bir alan bulabilmektedir.TEKNOLOJİK EĞİTİM ALANLARIMIZ

 1. yy eğitim ve iş alanlarının olmazsa olmazı olan bilişim teknolojileri bilgisayar kullanımı, internet kullanımı, bilgisayar bağımlılığı ve etik değerlerimizin üzerinde durarak hem teknolojiyi takip eden hem de sağlıklı bireyler yetiştirmek için okulumuzda öğretilmektedir. “Nasıl dijital vatandaş olmalıyız, bilgisayarı nasıl kullanmalıyız, hangi kurallara uymalıyız” gibi bu sorulara da cevap vermektedir. Ayrıca her mesleğin içinde bulunan ofis programlarının temellerini öğrenip animasyon programlarıyla hem eğlenip hem öğrenmeyi de amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra çağımızın gereği olan yazılım da bu disiplinin içeriğindedir. Yazılım yaş aralığına uygun çeşitli kodlama dilleriyle yazılmış program, oyun ve web sitesi gibi uygulamaları oluşturmak için kullanılan ayrı bir disiplindir.

Çocuklar doğar doğmaz teknoloji ile tanışmakta cep telefonu, bilgisayar ve tablet vasıtasıyla da teknoloji ile sürekli olarak temas etmektedirler. Onları teknolojiden uzak tutmanın mümkün olmadığı böylesi bir zaman diliminde Kodlama Robotik dersleri ve çalışmaları sayesinde teknolojiyi nasıl daha etkili ve kararlı bir şekilde kullanması gerektiğini bilen, tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmelerini hedefleyen bir nesil yetiştirmek ana hedeflerimizden biri. Geleceği, teknolojiyi kullanan değil, onu geliştiren ülkeler şekillendirecektir. Biz de bu bilinçle bilişimdeki insan kaynağını geliştirmek, çocukların programlama ve analitik düşünme, algoritmik düşünme yeteneklerini geliştirmenin peşindeyiz.

                Kodlama Robotik derslerimizi Bilgisayar Laboratuvarımızda hem sunum yoluyla hem de yaparak yaşayarak öğrenme yöntemleriyle işlemekteyiz. Her öğrencimiz bir bilgisayarı kullanacak şekilde derslerimiz işlenmektedir.

21.yüzyıl müfredatlarında en önemli bilgi yapısı, interdisipliner ve multidisipliner yaklaşımlardır. Disiplinler arası ve multidisipliner yaklaşımlar, öğrencilerin kavramlar arasında bağlantılar kurmasına yardımcı olarak derin öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu yaklaşımlara en uygun uygulamalar:

1)  STEM: Science (fen), Technology (teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Math (matematik) becerilerinin birleşmesi ile oluşturulmuştur bir eğitim modelidir.

STEM eğitimi, öğrencilerin problemlere disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, bütüncül bir eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri kazanmasını hedefler.

STEM öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşımdır.

STEM çalışmalarında; fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği kullanarak özgün tasarımlar ile proje üretilmekte ve uygulama yapılmaktadır.

Bunu sağlarken öğrencilerimize öğrendikleri bilgilerin hayatta bir karşılığı olduğunu vurguluyor, karşılaştığı problemlere karşı çözüm sunmalarını ve problem çözme becerilerini geliştirmelerini destekliyoruz.

Kodlama Robotik Kulübü

Robotik, makine ve kontrol sistemlerini, bilgisayar, elektronik ve uzay bilimlerinin tümünü kapsayan  ortak bir çalışma alanıdır.

Mekanizmaların tasarımı, kontrol edilebilmeleri için yapılarına elektronik donanımların eklenmesi, dijital ortamda kontrollerinin sağlanması ve belirli ortamlarda belirli koşullara göre çalışmaları baz alındığında bu alan makine, mekatronik, bilgisayar, yazılım, kontrol ve otomasyon, uzay ve havacılık, elektrik-elektronik gibi birçok mühendislik disiplinini bir arada toplamaktadır.

Robotik, elektronik ve kodlama bilimlerinin ortak çalışmasıyla bir ürün ortaya koyan eğlenceli, el becerisini geliştiren, temel elektronik bilgisi kazandıran, lehim gibi ince motor hareketlerini destekleyen bir kulüptür. Endüstri alanında ve eğlence alanında sıklıkla kullanılmaktadır. Aktif olarak çalışan kulübümüzde öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi amaçlanmıştır. Kodlama ile birlikte bir bütün oluşturan robotik kulübümüzde farklı robotları yapmak için bir araya geliyoruz.

Kulübümüz “Arduino” üzerine kurulmuş olup, yazılım dili olarak 2 farklı dil kullanmaktayız. İlk öğrenen öğrencilerimiz için “Scratch”, tecrübeli öğrenciler içinse “C” tabanlı kodlama dili kullanmaktayız. Kulübümüzde sadece robotlar değil, çeşitli projeler içinde kodlar ve sistemler kullanmaktayız. Öğrenci projelerine bilim fuarlarına robotik etkinlikleriyle destek vermekteyiz.

2) Proje Tabanlı Öğrenme: MER Koleji olarak öğrencilerimizi bilimsel aşamada yardımcı olmayı, onları bilimin içine katmayı isteyen bir okuluz. Bilimsel araştırma yapma potansiyeline sahip öğrencilerimizi, bu yolda teşvik ederek özendirmek suretiyle 5. ve 6.sınıflarda tüm öğrencilerimiz her sene en az bir tane proje hazırlayarak bu sürece ortak olur. 1.dönemin sonuna doğru projelerini belirleyen öğrencilerimiz, uzun süren çalışmalarının ardından yıl sonunda yapılan Bilim Şenliği’nde projelerini sunma imkanına sahip olurlar. Ayrıca TÜBİTAK ve diğer ulusal/uluslararası pek çok yarışmaya katılarak deneyim elde ederler.

Proje hazırlama sürecinde elde edilen bilimsel kazanımların öneminin farkındayız. Bu yolda harcanan emeğin, bilime olan ilginin artmasına ve öğrencilerimizin geleceği için büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Akademik çalışmalarının yanında öğrenci, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir projeye dahil edildiğinde kendini değerli ve güçlü hissediyor, özgüveni pekişiyor, başarı duygusu ve hazzını yaşıyor. Sonra daha da ileriye gidebilmek, kendini geliştirmek adına “Ben başka ne yapabilirim” diyor ve merakının peşinden giderek öğrenmeyi öğrendiği bir sürecin içine giriyor. İşte MER KOLEJİ olarak öğrencinin proje sürecine dahil edilmesinin mantığı bu.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Kabul Edin.