EĞİTİM ÖĞRETİM

MER KOLEJİ İLKOKULU

Okul öncesi dönemde başlayan bireyin gelişimi ilkokul döneminde de hızla devam ediyor ve ilkokul dönemi gelecek adına ciddi temellerin atıldığı kritik bir dönem olarak eğitim sürecindeki yerini alıyor. İlkokul yıllarında çocuğun kazandığı temel bilgi, beceri ve tutumlar ona hayatı boyunca eşlik ediyor. MER Koleji olarak bu gerçeğin bilinciyle öğrencilerimizi “öğrenmeyi öğrenen” bir birey olarak yetiştirebilmek ve öğrenme süreçlerinde öğrencinin kendi sorumluluğunu almasını sağlamak adına eğitim öğretim faaliyetlerimize birçok farklı içerikle destek veriyoruz. İlkokulda öğrencilerimize bilişsel beceriler kazandırmanın yanında onların toplumda etkili bir birey olmalarını sağlayacak beceri ve tutumları geliştirerek ana dilini doğru, akıcı ve etkili kullanma, yabancı dilde iletişim kurabilme, sayısal yetkinlikleri geliştirme, bireyler arası ilişkilerde yetkinlik ve problem çözme becerileri gibi yaşama dair kazanımlarını artıracak bir eğitim sistemi uyguluyoruz.

 

MER KOLEJİ’nde öğrencilerimiz, topluma ve doğaya saygılı, değerlerini bilen ve koruyan, öğrenmeye meraklı, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yol alan, laik düşünceden ve demokrasiden ödün vermeyen bireyler olarak hayata hazırlanıyor.

Öğrencilerimizin gelişimini sürekli olarak desteklemek, potansiyellerinin zirvesine çıkmalarını sağlamak amacıyla, her öğrenci bir birey olarak ele alınıyor. Soyut ve ezbere dayalı bir eğitim yerine dersler yaşam ile ilişkilendirilmek suretiyle bilgi somut hale getiriliyor. Somut hale gelen bilgiler sayesinde kalıcı öğrenmeler gerçekleştiriliyor. Derslerin işlenme sürecinde öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınarak öğrencinin aktif olarak derslere katılması sağlanıyor.

Hem akademik içeriklerimiz hem de sanatta, sporda, bilimde, sosyal ve kültürel alanlarda yaptığımız sosyal faaliyetlerimizde iç dünyasını, yaşam biçimini ve kurduğu ilişkileri daha iyi anlama olanağı bulan öğrencimiz, kazanmak istediği beceri ve davranışları grup ortamı içerisinde deneme şansı yakalıyor. Kendini ifade edebileceği ortamlar yaratılarak sosyal kişiliği şekillenmesine katkı sağlanıyor. Bu sayede olaylara karşı geliştirdikleri farklı bakış açılarıyla yaratıcı düşünebilen, çözüm üreten,  inisiyatif alabilen  ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişiyorlar.

Akademik çalışmaları destekleyen sosyal ve kültürel etkinliklerimiz öğrencilerin ilgilerini canlı, bilgilerini güncel, performanslarını yüksek tutarken bilişsel ve sosyal gelişimlerinde etkili ve kalıcı bir rol üstleniyor. Yürütülen sosyal sorumluluk projeleri de öğrencilerimizin başkalarının hayatlarını fark etmelerini sağlayarak ben merkezcilikten uzak bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı oluyor.

Dünya insanı olabilmek için evrensel dil niteliği taşıyan İngilizce dersi, öğrencilerimize anasınıfından itibaren Türk ve yabancı öğretmenler tarafından veriliyor. Öğrencilerimiz bu eğitim sürecinde, uluslararası platformda yapılan Cambridge sınavlarıyla da performanslarını gösterme imkânı yakalıyorlar

 

YENİ NESİL EĞİTİM PROGRAMLARI

 

BİLİME YOLCULUK

MER Koleji olarak öğrencilerimizi, 21.yüzyılın en büyük ihtiyaçlarından ve sahip olunması gereken bilimsel yaklaşımın içine dahil etmeyi isteyen bir okuluz. Bu kapsamda ders içeriklerimizin pek çoğunda bilime dokunarak, bilimsel bakış açıları geliştirerek öğrencilerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bilime Yolculuk derslerinde de sınıf seviyesine uygun olan deneyler yaparak fen bilimleri alanına hazırlık yapıyoruz. Bilimsel bakış açısı kazanan öğrenci bu sayede çevresindeki olayları analiz etmeyi öğreniyor. Bilimsel verinin önemini kavrıyor, verileri okumayı öğrenerek bu veriler ve deneylerden hareketle üretim aşamasına geçiyor. Bilimsel çalışma ile çok erken yaşlarda tanışıyor. Bu uygulama sayesinde klasik “laboratuvar” anlayışını ortadan kaldırarak çocuklara, bilimin hayatın her alanında olduğu bilinci kazandırılıyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

KODLAMA

Öğrencilerimiz Kodlama eğitimi sayesinde bir problem durumunu çözmeyi, bir problemi analiz etmeyi öğrenirler. Probleme yönelik birden fazla çözüm üretip en uygun olanını seçmeyi; akış şeması sembollerini kullanarak seçtiği çözümü adım adım planlamayı öğrenir. Probleme yönelik alternatif çözümler üreterek en uygun çözümü seçmek ve seçilen çözümün adım adım kağıt üzerinde planlanması suretiyle bir yazılım geliştirme sürecinde kodlama öncesinde elde edilmesi gereken tüm kazanımları edinmiş olur. Böylece 1. ve 2.sınıf öğrencileri bilgisayar kullanımından bağımsız olarak kodlama öncesi aşamalarını öğrenmiş olurlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

STEM

Kodlama dersiyle 1. ve 2.sınıfta bilişimle üretim becerisi kazanan öğrenciler 3. ve 4.sınıfta matematik ve fen dersinde edindikleri teorik bilgileri kodlama, 3D tasarım ve robotik çalışmalarıyla farklı branşlar arası anlayış içerisinde üretim ve tasarım faaliyetlerini yapmayı öğrenirler.

Teknik becerilerini diğer branşlar ile harmanlayan öğrencilerimiz bu sayede, girişimci nesiller olarak hayata atılma fırsatı yakalar. Matematik, fen ve sosyal bilimler gibi bu alanlardaki bilgileri günlük hayatlarına transfer ederek bilgilerin gerçek yaşamdaki karşılıklarını keşfedebilmeleri ve problem çözme tekniklerinin/metotlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

KONSANTRASYON (ODAKLANMA) EĞİTİMİ:

Konsantre olmak, insanın dikkatini toplaması, bütün algı mekanizmalarını yaptığı işe  yönlendirilmesi, zihinsel kavrayışını en yüksek noktaya çıkarmasıdır.

Birçok alanda başarı ve başarısızlık arasındaki fark, konsantrasyona bağlıdır. İçinde yaşadığımız dönemde, insanların dikkat dağınıklığının en yüksek noktaya çıkmış olması her gün hepimizin maruz kaldığı bilgi bombardımanı nedeniyledir. Ama zihnimizi kontrol edip yaptığımız işe odaklanarak  beynimizin potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmak, bütün bu bilgi  bombardımanına rağmen hala mümkün. Odaklanmak, geliştirilmesi mümkün olan bir yetkinliktir. Bir kez kazanıldığında ise ödülleri hayatımızın tamamını etkiler.

MER Koleji olarak öğrencilerimizin küçük yaşlarda bu kritik yaşamsal beceriyi  kazanmalarını sağlamak adına onlara ODAKLANMA eğitimi veriyoruz.

Eğitimin Konu Başlıkları

 • Konsantrasyonun Önemi
 • Konsantrasyon Nasıl Bozuluyor ?
 • Konsantrasyon Neden Bozuluyor ?
 • Beyin Gücü ve İrade Gücü
 • Konsantrasyon Problemleri Nasıl Çözülür?
 • Konsantrasyon Egzersizleri

 

YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ VE İNOVASYON EĞİTİMİ

Yaratıcı Düşünme Teknikleri ve İnovasyon Eğitimi ile öğrencilerimizin yaratıcılık becerilerinizi geliştiriyor, farklı bakış açıları kazanmalarını sağlıyoruz. Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon eğitimi öğrencilerimizin yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi ve inovasyona dair doğru bir bakış açısı elde etmelerini amaçlamaktadır. Yaratıcılığın doğuştan gelen bir beceri olduğu gibi yanlış iddialar yaratıcılığımızın gelişmesini kısıtlamıştır. Rekabetin yoğun yaşandığı iş hayatında ürettiğimiz fikirler doğrudan başarımızı etkileyerek bizi rakiplerimizden farklı kılan en önemli faktörlerdendir. Öğrencilerimiz yaratıcılığın aslında bir düşünme süreci olduğunu ve bazı bilinçli teknikler ile bunu kolayca ortaya çıkarabileceklerini öğreniyorlar.

Neler öğreniyoruz?

 • Yaratıcı düşünmenin temellerini,
 • Beynimizin bilgiyi nasıl işlediğini,
 • Bilinçli düşünme teknikleri ile yeni fikirleri nasıl üreteceğinizi,
 • Sorunlara nasıl daha yaratıcı çözümler bulacağınızı,
 • İnovasyon örneklerini ve nasıl fikirlerinizi inovasyona dönüştüreceğinizi öğreneceksiniz.

Eğitimin Konu Başlıkları

 • Yenilik ve Yaratıcılık İlişkisi
 • Beynin Bilgiyi İşleme Sistemi
 • Yaratıcılığın Mantığı Nedir?
 • Yaratıcı Düşünme Süreci Nasıl İşliyor?
 • Yaratıcı Düşünme Teknikleri
 • İnovasyon Türleri Nelerdir?
 • İnovasyon Örnekleri

 

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Zaman yönetimi ile neyi elde etmek istiyorsunuz? Herkesin eşit olarak sahip olduğu bu değerli kaynağı etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı öğrendiğiniz zaman hangi başarılar sizi bekliyor? Zaman insanlar için neden önemli? Zaman yönetilebilir mi? Bu ve bunun gibi daha birçok sorulara cevap vermeyi amaçlayan bir eğitim imkanı sunuyoruz öğrencilerimize.

Zaman, gittiğinde geri getirmesi imkansız olandır. Başarılı bir iş hayatı ve kişisel hayat için zaman yönetimi son derece önemlidir. Bu eğitim sayesinde öğrencilerimiz, 24 saati daha verimli kullanarak çalışmalarını ve planlarını daha verimli bir şekilde uygulamayı öğreniyorlar.

Zaman yönetimi eğitimi

 • Meşgul olmak ve üretken olmak arasındaki farkı,
 • Önceden planlamanın nasıl yapılacağını,
 • Zamanı bölen şeylerle nasıl baş edileceğini, öğretmeyi  amaçlamaktadır.

Kazanımlar

 • Zaman ve zaman yönetiminin kişideki önemini fark etmek
 • Zaman algısı ile süreci yönetmek
 • Zaman engelleyicilerini fark etmek, baş etme yöntemleri geliştirmek
 • Zaman yönetimi tekniklerini öğrenmek
 • Kişisel zaman yönetimi geliştirmek
 • Etkin ve verimli planlama ile uygulamaya geçmek

EKOLOJİ:

MER Koleji öğrencileri Ekoloji dersi amaçları doğrultusunda çevreye duyarlı, doğaya saygılı, ekolojik okur-yazar olarak merak eden ve sorgulayan, parçadan hareketle bütünü algılayabilen bireyler olarak yetişir.

ÇOCUK FELSEFESİ:

Çocukların düşünme becerileri kazanmalarına erken yaşlarda başlanmalıdır. Çünkü küçük yaşlardan itibaren merak ve keşfetme duygusuyla büyümeye çalışan, her şeyi soran, sorgulayan çocuklar ne yazık ki okul çağında sormaktan vazgeçen, düşünmekten vazgeçirilen ve sadece kalıplarla sınırlandırılan bireyler haline dönüştürülüyorlar. İşte bizim okul olarak küçük yaşlarda bu zenginliği bünyesinde taşıyan çocuklarımızın dünyayı ve kendilerini keşfetme süreçlerine katkı sağlamak, geliştirmek, zihinsel becerilerini geliştirmeye katkı sağlamak adına her gün ilk dersin 15 dakikasında güne düşünerek başlamalarını sağlıyor, düşünme becerilerini geliştirerek ifade yeteneklerine katkı sağlıyoruz.

FİNANSAL OKURYAZARLIK:

Öğrencinin finans, bütçe, istek, ihtiyaç gibi kavramları tanımasını sağlar. Bilinçli ve etkili karar vermelerini sağlayan beceri, tutum ve davranışları kazandırır.

Finansal okuryazarlık dersi, öğrencinin kendi bütçesini planlamasına katkıda bulunur. Parasını iyi yöneten bir birey olur. Finans sistemin işleyişini kavrar. Plan yapma yeteneği gelişir. Güvenli bir geleceğe sahip olabilmesi, bireysel bağımsızlığını kazanabilmesi için ilk adımlar bu derste atılır.

 

DRAMA:

Çağdaş eğitim yaklaşımında bireyi öğrenme sürecinde etkili kılan, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan, kendini gerçekleştirmesine ve yaratıcı, üretken bir birey olmasına, başkalarıyla olumlu, sosyal ilişkiler kurmasına kısaca tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunan bir yöntem olan drama dersleriyle çocuğun doğuştan var olan yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Drama, çocuğun kendini özgürce ifade etmesinde, demokratik, hoşgörülü, bir kişilik geliştirmesinde, işbirliği yapabilmesinde ve kendini tanımasında oldukça etkili bir yöntemdir. Bu derslerimizde, hikaye oluşturma, rol yapma, doğaçlama gibi tekniklerle çocuklarımızın bütünsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

 • Çocuklarımıza, günümüz kent hayatında unutmuş oldukları oyun oynama yetisini yeniden hatırlatıyoruz.
 •  Öğrencilerimize çocuk oyunları öğretiyoruz. Çocukların bilgisayar oyunları dışında çocuk oyunları oynayarak sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek, sanal hayattan uzak, gerçek hayat deneyimlerini edinen bireyler olarak büyümelerini  istiyoruz.


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Öğrencilerimizin çevresiyle uyumlu ve çevresine duyarlı, insanî değerleri benimseyen bireyler olarak bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal yönden gelişmelerine destek vermek amacıyla kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinde bulunmaktayız. Öğrencilerimizin kendilerini tanıması, ilgi ve yeteneklerinin farkında olmaları, olumlu davranış geliştirmeleri, zamanı etkili kullanmaları, verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri, iletişim ve problem çözme becerileri gibi konularda çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar öğrenci-öğretmen-veli işbirliğiyle, süreç yönelimli,   önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla alanında uzman öğretmenlerimiz ve okulumuza düzenli olarak gelen Pedagogumuz tarafından yapılır.

Öğrenciyi tanımaya, anlamaya ve davranışlarını geliştirmeye yönelik planlanan bütün çalışmalar, tüm öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde ve çözüm odaklı yürütülmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin başlaması ile birlikte;

 • Oryantasyon haftasında, çocuklarımızın okula ve sınıfına uyum sağlamasına destek olunur.
 • Özgüven Gelişimi, Sorun Çözebilme, Etkili İletişim, Davranış Eğitimi, Sosyal Becerilerini Geliştirme, Ödev ve Sorumluluk Bilinci Oluşturabilme konularında çalışmalar yapılır.
 • Eğitsel ve bireysel rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Bireysel ve grup öğrenci görüşmeleri yapılır.
 • Öğrencilerin gelişimleri izlenir.
 • İhtiyaca yönelik sınıf rehberlik etkinlikleri yapılır.
 • Öğrencilerin yaşlarına ve gereksinimlerine uygun test-envanter ve ölçme araçları uygulanır.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek, akademik durumları izlenir. Gerekli yönlendirmelerde bulunulur.
 • Öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimi desteklenir. Duygusal sorunlarında yardımcı olmak üzere gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir.
 • Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenlenir.

 

 

 

AKADEMİK GELİŞİM TAKİBİ

3. ve 4. sınıflarımızda yapılan deneme sınavlarından sonra velilerine bilgi verilir.

Yapılan deneme sınavları sonuçlarına göre öğrencinin yapamadığı soruların konu tekrarı eksik kazanım çalışmalarında yapılır. Böylece öğrencimiz bir sonraki sınava konuyu öğrenerek, eksiklerini gidermiş olarak girer. Bu da süreç içerisinden tam öğrenme gerçekleştirmesini sağlar.

Rehberlik birimi tarafından ayrıca öğrencilerimizin

 • Aile – arkadaş – öğretmen ilişkisi
 • Sınıf içi davranışları gelişim özellikleri dikkate alınarak takip edilir.

Veli bilgilendirme sistemi ile

 • Düzenli veli seminerleri
 • Bireysel veli görüşmeleri (belirli gün ve saatlerde) düzenlenerek öğrencimizin durumu velileriyle paylaşılır. Çünkü yaptığımız çalışmalar velilerimizle iletişim halinde ve işbirliği içerisinde daha etkili olmaktadır.

VELİ ATÖLYESİ ve PEDAGOG DESTEĞİ

Çocuklarımızın eğitim öğretim süreçlerinde okul aile işbirliği en önemli gündemimizdir. Çocuklarımızın ilk öğretmenleri olarak anne ve babanın rolü, onların gelişimleri ve yaşam serüvenlerinde yeri doldurulamaz bir etkiye sahiptir. Biz yetişkinler anne baba oluncaya kadar yoğun bir eğitim öğretim sürecinden geçiyoruz, bir meslek sahibi olmak için yıllarca okuyoruz; ancak anne babalığı çoğu zaman alaylı olarak yapıyoruz. Dolayısıyla çocukların bu kritik sürecinde velilerimizin yanında olarak, ortak paylaşımlarla ve iletişimle işbirlikçi bir yaklaşım sergileyerek çocuklarımızın gelişiminde çok daha etkin bir rol oynamamız gerektiğine inanıyoruz.

Mer Koleji İlkokulu’nda da ailelerimizi bilinçlendirmek, doğru bildikleri pek çok yanlıştan vazgeçirmek ve özellikle 0-6 yaş dönemi ile ilkokul döneminin çocuk gelişimindeki önemini anlatabilmek adına uygulamalı içeriklerle Veli Atölyeleri planlamaktayız. Öğrencinin akademik ve kişilik gelişimlerinde köklü değişiklikler yapabilmek hem çocukların hem de ailelerin düzenli ve sistemli eğitimleriyle mümkün olmaktadır.

Rehberlik Biriminin dışında okulumuza her ay düzenli periyotlarla gelen ve öğrencilerimizi gözlemleyip kriz durumlarında destek olan, müdahil olunması gereken bir süreçte öğrenci, öğretmen ve velilerimizi yönlendirmek suretiyle pek çok önemli paylaşımlarda bulunan PEDAGOGumuz, bu kritik dönemde çocuk eğitimindeki en büyük gücümüzdür. Veli Atölyelerinde de başrolde bulunarak profesyonel bir hizmet sunmaktadır.


İLETİŞİM TEMELİNDE
YABANCI DİL PROGRAMI

İnsan beyninin doğuştan programlı olduğu şey, birkaç dakika duygusal olarak o anda bulunabilmektir. Beyin tamamen duygusal bir sistemdir ve duygusal bağlantı kuramadığı zaman öğrenemez. Dolayısıyla SEVDİRMEK, herhangi bir şeyin öğrenilmesinde ve uygulanmasında başarıyı sağlayan en büyük etkendir. Çocuklarımız da Yabancı dili bir ders gibi değil, bir eğlence aracı gibi görmekte ve sevmektedirler. Anadil sürecimizi edindiğimiz şekilde, sadece İngilizce olarak anlatılan dersler sayesinde İNGİLİZCE KONUŞAN öğrenciler yetiştirmek ana hedefimizdir.

Yabancı dil eğitim modelimiz yaşayarak öğrenme temeline dayanıyor ve anaokulundan itibaren eğitim sisteminin içinde yer alıyor. Öğrencilerimiz İngilizceyi anadillerinden sonra kendilerini en rahat ifade ettikleri dil olacak şekilde öğreniyorlar. İlkokul 2. sınıftan itibaren Cambridge sınavlarına katılan öğrencilerimizin İngilizce yeterlilikleri uluslararası standartlardaki ölçme-değerlendirme araçlarıyla belgelendiriliyor. İkinci yabancı dil eğitiminde ise öğrencilerimiz 2. sınıftan itibaren İspanyolca ile tanışıyor.

Anasınıfı, 1, 2 ve 3. Sınıflarında İngilizce dil öğretimi bu yaş grubundaki öğrencilerin öğrenme stilleri, dikkat süreleri ve ilgi alanları göz önüne alınarak oyun, şarkı, tekerleme, öykü anlatımı, drama yoluyla eğlenirken öğrenme amaçlı gerçekleştiriliyor. Sistem ayrıca öğrencilerin metin ve resim arasında bağlantı kurabilmelerini, İngilizce kelimeleri doğru telaffuz edebilmelerini ve sıklıkla kullanılan anahtar kelimelerle tanışmalarını sağlıyor.

Okul öncesi 4 yaştan itibaren Mer Koleji’nde uygulanan yabancı dil eğitim programı, uluslararası müfredata uygun olup, öğrencilerimizin günlük etkinliklerin içinde yaşayarak öğrenmelerini hedefliyor. Öğrencilerimiz İngilizce dilbilgisi ve becerilerini Matematik ve Fen Bilgisi gibi diğer alanlarda da kullanmak suretiyle disiplinlerarası ve iletişim odaklı pek çok etkinliğe dahil oluyorlar. Böylelikle bu alanlarda temel oluşturan terminolojiye hakim olurken anadilleri dışında başka bir dilin düşünce sistemini kavramaları sağlanıyor.

MER Koleji’ndeki ölçme-değerlendirme araçları öğrencilerimizin yaş özelliklerine uygun olarak 5 dil yetisini değerlendirebilmemize olanak tanımaktadır. Ayrıca haftalık çalışma programı ve verilen hafta sonu ödevleriyle öğrencilerimizin ev ortamındaki İngilizce kullanımlarını destekleyen kesintisiz bir İngilizce eğitimi imkânı sunuyoruz.

İngilizce eğitimi, anasınıfından başlayıp ilkokuldan itibaren de bir bütünlük içinde devam etmektedir. Eğitim, güçlü akademik donanıma sahip, nitelikli ve deneyimli Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerce gerçekleştirilmektedir.

Dünyada beş kişiden biri İngilizceyi konuşabiliyor ya da en azından anlayabiliyor. Bu dili kendi anadili olarak konuşan 400 milyondan fazla insan var. İngilizce 50’yi aşkın ülkede ya resmi ya da esas konuşulan dillerden biri.

Bizler de MER Koleji olarak 21. yüzyılda evrensel olan bir dili, öğrencilerimize gelecek yaşantılarında, gerek kariyer, gerek akademik alanlarda başarı sağlamaları için güçlü kadromuzla eğitim vermeye devam ediyoruz. Kadromuz alanında uzman, anadili İngilizce olan ülkelerde eğitim almış öğretmenler olarak sadece dil bilgisi ve telaffuz değil, ülkelerin kültürleri hakkında da bilgi veriyorlar. Derslerimizde dilde yaygın kullanımlar, Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi arasındaki bazı farklılıklardan bahsedip daha interaktif  ve eğlenceli bir şekilde eğitime devam ediyoruz. Yoğun olarak devam eden İngilizce eğitiminde öğrencilerimizi çok kültürlü ve çok dilli bir dünyaya hazırlıyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizin uluslararası bir dili severek kendilerini rahatça ifade edebilecek bir şekilde öğrenmelerini sağlamaktır.

MER Koleji olarak, yabancı dil eğitimindeki “CLIL” (Content and Language Integrated Learning- İçerik ve dilin entegre olduğu öğrenim) yaklaşımı ile matematik, fen, sosyal bilimler, sanat gibi derslere ait bazı konu ve içerikleri İngilizce derslerine entegre ederek işliyoruz. Böylece ilkokuldan itibaren CLIL eğitim yaklaşımı ile yabancı dilin farklı alanlarda kullanarak öğrenimini sağlıyoruz.


İSPANYOLCA

Okulumuz Mer Kolejinde İspanyolca 2.yabancı dil olarak okutulmaktadır. İspanyolca Dünyada en çok konuşulan 2. dildir ve resmi olarak 20’yi aşkın ülkenin resmi dilidir. İspanya, Kolombiya, Arjantin, Küba gibi. Ayrıca gelişen yeni Dünyada, İngilizce’ye artı olarak diğer bir yabancı dile sahip olan İspanyolca öğrencilerimizin geleceğini daha parlak bir hale getirecektir.

Temel stratejimiz bu dili çocuklara sevdirmektir. Üstelik, erken yaşlarda bir dil öğrenmek daima daha kolaydır. Metotlarımız aynı dili kullanarak dili öğrenmeyi içerir yani diğer bir deyişle derslerde İspanyolca’yı kullanarak İspanyolca’yı öğrenmek. Derslerimiz boyunca konuşma ,okuma, dinleme ve yazma gibi dil becerilerinin tümünü kullanarak pratik yapıyoruz.

Ayrıca inanıyoruz ki eğer bir dili öğrenme ihtiyacı duyuyorsan, o dilin kültürünü de öğrenmiş oluyorsun yani bu dil yerli bir İspanyol öğretmen tarafından çocuklarımıza öğretiliyor.

Ayrıca öğrencilerimizin farklı kültürleri deneyimlemeleri ve yaşamalarını sağlamak için bu ülkelere seyahatler düzenliyoruz ve bu da öğrencilerin düşünce yapılarını ,kültür bilgisini ve dili geliştirmesine olanak sağlıyor.

 

SOSYAL ETKİNLİKLER VE KULÜP ÇALIŞMALARI


SATRANÇ

Satranç dersinde öğrenci zihinsel, duyuşsal ve bedensel kazanımlar yönünden desteklenir.  Öğretilen kavramlar, tanımlar zihinsel kazanıma örnektir. Sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla duyuşsal davranışlar kazanmasına olanak sağlarız. Satranç dersinde paylaşma, hoşgörü, başkalarına karşı saygılı olmak, öğretmenlerini, vatanını sevmek, doğaya karşı duyarlı olmak gibi birçok davranışı öğretiriz. Üzerinde durduğumuz en önemli konu centilmenliktir.

Bir hareketin nasıl yapılacağını öğrenmesi, satranç kurallarına uygun hamle yapması bedensel kazanıma örnektir.

İyi bir satranç sporcusu olmanın yanında, başkalarına saygılı, kendi yeteneklerini iyi bilen, kendine güvenen, sorumluluklarını bilen, kendisi ve çevresi ile barışık, olayları objektif değerlendirebilen, mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlarız.

Satranç oyununun yaşamın içinden çıkmış bir oyun olduğunu öğrencilerimize öğretir. Ders içinde verdiğimiz mesajların hayat içinde geçerli olduğunu öğretiriz.

 • Önce düşün sonra oyna
 • Plan yap
 • Zamanı iyi kullan
 • Durumu değerlendir
 • Kurallara uy
 • Rakibine karşı saygılı ol

gibi küçük mesajlar vererek hayatta karşısına çıkabilecek engelleri aşabileceği yöntemleri öğrenciye veririz.

Satranç hayatta hep var olmuş ve hep var olacak mücadelenin tahtaya yansımasıdır diyerek onu hayata en iyi şekilde hazırlamayı hedefleriz.

 

 

BEDEN EĞİTİMİ

MER Koleji İlkokulda öğrencilerimizin gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip bireyler olarak yetişmelerinde sporun ve beden eğitimi dersinin çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. İlkokul beden eğitimi derslerinde öğrencilerimizin zihin – beden bütünlüğünün gelişimine, sinir-kas ve eklem koordinasyonuna, yaşam boyu sporun sağlığa faydaları konusunda bilinçlendirilmelerine, işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket etme becerisini, kurallara göre davranma alışkanlığı kazanmalarına, güven duygusunu pekiştirmelerine yardımcı oluyoruz. Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerin keşfedilerek doğru yönlendirme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Bunun bilinci içinde öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını ilkokul çağındayken kazandırmak için çalışıyor, beceri ve yetenekleri doğrultusunda onları çeşitli spor branşlarına ve okul takımlarına yönlendiriyoruz. Öğrencilerimizin spor sayesinde kazandıkları disiplin, zorlukların üstesinden gelme becerisi, özgüven gibi nitelikleri eğitim ve sosyal hayatlarına da yansıtarak daha başarılı bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz.

 

MÜZİK

Özel Mer Koleji İlkokulunda öğrencilerimizin sanat vizyonu gelişmiş  bireyler olarak yetiştirmeyi, eğitimi sanat ve sosyal alanlardaki etkinliklerle güçlendirmeyi hedefliyoruz. Okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ulusal ve evrensel müzik türlerini eleştirel düşünme becerisini de kazanarak öğrenmelerini, seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini hedefliyoruz.

Müzik aracılığıyla kendini ifade eden mutlu çocuklarla temelde her insanda var olan, duygularını ritm, müzik ve hareketle anlatabilme dinamiğinin besteci Carl ORFF ve dansçı Gunild KEETMAN tarafından geliştirilmiş Orff yaklaşımıyla gün yüzüne çıkarmayı  ilke ediniyoruz.

ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik bir eğitim olan orff eğitimiyle öğrencilerimizin yaratıcılığını geliştirirken, eğlenirken öğrenmesini sağlıyoruz. ”Orff’a göre, müzik ve hareket eğitiminde söz konusu olan yalnızca müzik eğitimi değildir, insanın yetiştirilmesidir. ”

(Jungmair, Das Elementare)

Özel Mer Koleji ilkokulunda  Piyano Eğitimi büyük bir önem taşımaktadır. Psiko-motor hareket sisteminin kavranması açısından, ilkokul sürecinde temel olarak verilmesi planlanmıştır. Piyanoda oturuşun doğru bir şekilde gerçekleştirilip, ses çıkarma çalışmalarına geçilerek, oyun ve tasvir süreçlerini de kullanılması ve iki eli bağımsız hareket ettirebilme yeteneğini geliştirme çalışmaları şeklinde oluşturulmaktadır. Sonraları da; ezgiler oluşturabilme, notaları adım adım hem sol anahtarında, hem de fa anahtarında tanıma ve piyano üzerinde yerlerini bulabilme çalışmaları ile beraber, iki elin tutuş ve kuvvet uygulama çalışmalarını tasvirlerle öğrenme süreçleri ile devam etmesi düşünülmektedir.

Mer Koleji İlkokulunda müziğe başlangıç süreçlerinde verilebilecek bir diğer  enstrüman olan GİTAR çalgısıyla da öğrencilerimizin konsantrasyon becerilerinin artması, işitsel ve sözel becerilerinin gelişmesi, ince motor becerileri kazanma, hafıza ve dikkat gelişimi, stres düzeyini düşürme, sosyalleşme, kendini ifade etme becerilerinin geliştirmesi beklenmektedir.

GÖRSEL SANATLAR

Mer Koleji olarak İlkokul seviyesindeki öğrencilerimizin bilişsel, psiko motor ve yaratıcılık yönlerini gelişmesini sanat dersleri ile desteklemekteyiz. Onların hayallerini atölyelerimizde çeşitli materyaller ile iki boyutlu ya da çevre bilinci ile gerçekleştirdiğimiz atık malzemeler ile etkinlikler yapmaktayız.

Öğrencilerimiz her daim atölyelerimizde kendilerine ait ya da ortak malzemeler ile hayal güçleri doğrultusunda resim yaparak hem eğlenmekte hem de sanatsal yönden eğitilmektelerdir.

Okulumuzda ayrıca ilkokul seviyesindeki öğrencilerimize geçmişten günümüze sanat akımları yabancı ya da ülkemizde yetişen sanatçılardan örnekler vererek onlara sanat bilincini aşılamaktayız.  Mer koleji öğrencilerimiz ünlü ressamların eserlerini inceleyerek eserlerden esinlenerek kendi çalışmalarını oluşturarak onların fırça darbelerini ve renk bilgilerini kullanarak hem o donem hakkında bilgi sahibi   olmaktalar  hem de renkler hakkında fikir yürütme olanağı kazanmaktalar.

Günümüzde İnovasyon, yaratıcılık ve hayal etme becerilerini görsel sanatlar atölyelerimizde hafta sonu kulp çalışmalarımız ile desteklemekteyiz. Teknoloji ve tasarım kulübü adı altında öğrencilerimizle atık materyallerden ya da farklı malzemeler kullanarak kendi fikirleri doğrultusunda ihtiyaçlarına çözüm odaklı farkı tasarımlar yapmaktalar.

Türk el sanatlarından olan EBRU etkinliğini atölyemizde öğrencilerimiz ile uygulayarak onların sanat yönlerini geliştirmekteyiz.

Renk bilgisi, perspektif , oran  orantı ,açık koyu dengesi , natürmort kavramı, soyut ve somut olgu vb. birçok sanatsal bilgiyi ilkokul seviyesinde vererek çocukların doğaya bakışını, bakmak ve görmek arasındaki farkları yakalamasını ,bilişsel ve psiko motor seviyesinde gelişmesini  sağlamaktayız.

 

1-A SINIFI  HAYAT BİLGİSİ-TÜRKÇE- MATEMATİK  DERSLERİMİZ

HAYAT BİLGİSİ

MER KOLEJİ İLKOKULU  1.Sınıf öğrencileri ; Hayat Bilgisi derslerimizde öncelikle vatanını , milletini seven geleceğin lider adayları olarak, Türk Bayrağı’nın önemi ve  özellikleri, İstiklâl Marşı’nın önemi ve özellikleri, Atatürk’ün çocukluğunu, ailesini , hayatını ve başarılarını bilme , Kültürel Miraslarımız ’ı , Dini ve Milli Bayramlarımız ’ ı öğrenme ve  önemini bilme , aile bireylerini tanıma , okulda ve  kendi çevresinde  birlik-beraberlik kavramlarını öğrenme , yakın çevresini tanıma , iyi gözlemler yapabilme , gözlemlerini anlatabilme ve öğrendiklerini hayatlarına entengre edebilme özelliklerine sahip kazanımlar edinir.

Saygı ve sevgi dolu bireyler  olurlar , duygularını ifade etmeyi ve kontrol etmeyi  geliştirirler , ekip çalışmalarında yer almayı ve eşit davranmayı , görev almayı  ,empatiyi güçlendirirler.  Bu önemli kazanımların yanında çevremizdeki hayvanları, bitkileri tanıma , onların büyüme ve yaşam özelliklerini öğrenir . Zaman kavramlarını , Dünya ‘ yı , gezegenleri ve mevsimleri tanır , ayırt eder . Kişisel fiziksel ve duygusal farklılıkları öğrenir . Okulda  ve evde hayat nasıl olmalı ve örnek davranışlara sahip olmayı bilir , temizlik ve düzen , kişisel sorumluluklarını geliştirir.  Belirli Gün ve Haftalar programlarında  hayatın içinden sunumlar yapar , törenlerde görevler alırlar. Tüm bu kazanımların sonucunda dürüst , özgüvenli , örnek bireyler olarak yetişirler.

TÜRKÇE

MER KOLEJİ İLKOKULU 1.Sınıf öğrencileri ; Türkçe derslerimizde geleceğin liderleri , gelecekteki  doğru düşünen ve düşüncesini sunabilen  , dürüst ve örnek bireyleri olarak , öğrenilmesi gereken en önemli beceri olan Türkçemiz‘i doğru kullanmak ve kullanırken hayat boyu gerekli olan  dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde kazanımlar edinirler.

 1. Sınıfa çizgi çalışmalarıyla , kendi duygularını ve düşüncelerini anlatmayla başlayan öğrencilerimiz bu önemli süreçte Türkçe derslerimizde hece çalışmaları, okuma yazma çalışmaları, okuduğunu anlama çalışmaları, anlamlı ve kurallı cümle oluşturma çalışmaları, noktalama işaretlerinin kullanılması, büyük ve küçük harflerin kullanımına yönelik çalışmalar, zıt anlamlı kelimelere yönelik çalışmalar, cümle tamamlama çalışmaları, 5N1K çalışmaları yaparlar. Metinleri sesli /sessiz  okuma , anlama, anlatma, empati kurma ile cevaplandırmalar yaparak özgüven gelişimlerini arttırırlar. Bilmece okuma ve yazma çalışmaları yaparlar. Şiirler okuyup yazarak,diktelerle pekiştirmeler yaparlar. Verilen görsellerle ilgili cümle oluşturma çalışmaları yaparak ifade becerilerini geliştirir , kelime hazinelerini büyütürler. Milli Bayramlar ve  Belirli Gün ve Haftalar ‘ da şiir okuma , drama ve sunumlarda  görevler alarak örnek  bireyler olmanın gereklerini pekiştirirler.

Unutmamalıyız ki Türkçe dersleri çocuklarımıza tüm akademik branşlarda başarıya ulaşmalarındaki ve hayatları boyunca örnek bireyler olmalarındaki en önemli dersimizdir.

 

MATEMATİK

MER KOLEJİ İLKOKULU 1.Sınıf öğrencileri ;   Matematik derslerimizde de bilim ve teknolojinin ışığında geleceğin liderleri olmaları amacıyla ,  araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirirler . Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark ederler . Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verirler. Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek beceriler kazanırlar .Matematiğin anlam ve dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini anlamlandırabilirler. Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilir ve etkin bir şekilde kullanabilirler. Matematiksel kavramları anlayıp, bu kavramları günlük hayatta kullanabilirler. Ayrıca başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilirler . Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminolojiyi ve dili doğru kullanabilirler . Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilirler . Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade edebilirler. Matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirirler . Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilirler .

 1. Sınıfta temalar olarak tanıdığı nesneler arasındaki uzamsal ilişkileri fark eder , toplama ve çıkarma işlemi çalışmaları, toplama ve çıkarma işlemine yönelik problem çözme çalışmaları, toplama ve çıkarma işleminde verilmeyeni bulma çalışmaları, günlük yaşamdaki geometrik cisimleri ve özelliklerini bilir , örüntü konusuna yönelik çalışmalar, tam ve yarım saatleri okumaya ve yazmaya yönelik çalışmalar, veri toplama ve tablo okumaya ve yazmaya yönelik çalışmalar , takvim ve haftanın günleri konuları ile ilgili çalışmalar, paralarımız konusu ile ilgili çalışmalar , tam, bütün ve yarım kavramları ile ilgili çalışmalar yaparlar.
 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE MATEMATİK DERSLERİMİZ

HAYAT  DERSİ

MER KOLEJİ 2. Sınıf  öğrencilerden; okulun yakın çevresini tanımayı, sınıf içi karar alma süreçlerine katılmayı, arkadaşlarıyla yardımlaşmayı okul sınıf grup etkinliklerine katılmayı , bilinçli para harcama, evinin adresini tarif edebilmeyi, akrabalarını tanıtma, aile içi iş birliği ve dayanışmayı öğrenirken, dengeli beslenmeyi, sağlıklı büyüme ve gelişme için yapılması gerekenleri, yolculuklarda güvenlik kurallarına uymayı öğrenir  okul gezileri ile pekiştirici çalışmalar yapar. Yakın çevresindeki kültürel miras ögeleri, Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı, Atatürk’ ün çocukluğu ile ilgili bilgi birikiminin temellerini atar. Bitki ve hayvan yetiştirebilme, doğa olayları tanıma ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler öğrenir. Gün, ay, yıl ve mevsimlerin oluşumunu  yaparak öğrenme metodu ile oluşturduğu projelerle kalıcı öğrenir konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmektedir.

MER Koleji öğrencileri bu dersle hayata sorgulayıcı bir bakış kazandırılarak proje oluşturma kalıcı öğrenme ve kültürel değerlerin önemini kavramda bu dersten yararlanır.

TÜRKÇE  DERSİ

MER Koleji İlkokul 2. sınıf  öğrencilerden;   Düşüncelerini ve duygularını ifade edebilmeyi   göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşabilmeyi  başkalarını dinlemeyi, konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanmayı, başkalarının sözünü kesmemeyi , konuşmanın bitmesini beklemeyi , akış içinde söz alarak konuşmaya katılabilmeyi  okul ve sınıf içi yapılan faaliyetlerle yaparak kavrar . Masallar veya metinlerle birlikte resimler vb. görselleri kullanarak bir olayı, düşünceyi ve duyguyu   olayları oluş sırasına göre  sözlü ve yazılı olarak anlatabilmeyi .yazma becerilerini geliştirilirken tüm dilbilgisi yazım kuralları  kavratılır..Akıcı anlaşılır  tonlamalı ve vurgulu okuyabilme alışkanlığını kazanır.Kitap okumanın hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ve bilgi ve tecrübe kazanmanın okumaktan geçtiğinin farkındalığını fark eder.

MER Koleji öğrencileri bu dersle türk dilini öğrenmenin  okumanın gelişmenin  büyümenin  çağdaşlaşmanın vazgeçilmezi olduğunu çok erken yaşta deneyimleyerek öğrenir.

MATEMATİK DERSİ

MER Koleji   İlkokul 2. sınıf  öğrencilerden Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirleme model kullanabilme  onluk ve birlik gruplara ayırabilme  basamaklarını modeller üzerinde adlandırabilme  doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama çıkarma çarpma bölme  işlemini yapabilirler . Standart olmayan  ve standart ölçü birimleri kavrarlar.  Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt ederler.

Çevresindeki simetrik şekilleri fark eder  Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi kurabilir  Paralarımızla ilgili problemleri  yorumlar ve çözer. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır,  şema, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturabilir.

MER Koleji  öğrencileri bu dersle matematiksel becerilerini geliştirirken problem çözme becerilerini hayata geçirmeyi kavrarlar.Uzamsal görüşlerinin gelişmesi ile olayları farklı yorumlama becerilerine sahip olur.

 

 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

HAYAT BİLGİSİ

İlkokul 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden; sınıfın ve okulun krokisini çizme, okulun tarihini araştırma, okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını demokratik yollarla ifade etme, komşuluk ilişkileri, evde tasarruf, planlı olma, mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenme, bilinçli tüketici özellikleri, trafik işaretleri, yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalar, milletin ortak kullanım alanları ve araçları, yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerler, Atatürk’ün kişilik özellikleri, yön bulma, meyve ve sebzelerin yetiştirilme şartları, insan ve çevre etkileşiminin sonuçları ile doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alma gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olurlar.

TÜRKÇE

DİNLEME/İZLEME: Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir. Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede ve nasıl) yöneltilir. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder. Sözlü yönergeleri uygular.. Dinleme stratejilerini uygular

KONUŞMA: Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir. Hazırlıksız konuşmalar yapar. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur. Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma yapmaları sağlanır. Konuşma stratejilerini uygular.

OKUMA; materyallerindeki temel bölümleri tanır. Okuma materyallerindeki içindekiler, sözlük ve kaynakça bölümleri tanıtılarak kısaca işlevlerine değinilir. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur. Şiir okur. Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk altı kıtasını okuma ve ezberleme çalışmaları -zorlamamak kaydıyla- yaptırılır. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur. Okuma stratejilerini uygular. Öğrencilerin sesli, sessiz ve tahmin ederek okuma yapmaları sağlanır. Söz Varlığı. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.

Metinleri oluşturan ögeleri tanır.

Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar. Elektronik posta ve sosyal medya içeriklerine (davet, teşekkür mesajları vb.) yer verilir. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.

YAZMA: Şiir yazar. Kısa metinler yazar.

 1. a) Mektup ve/veya anı yazdırılır.
 2. b) Öğrenciler günlük tutmaları için teşvik edilir.
 3. c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır. Hikâye edici metin yazar.
 4. a) Öğrenciler, yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
 5. b) Olayların oluş sırasına göre yazılması gerektiği vurgulanır.
 6. c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler. Kısa yönergeler yazar. Öğrencilerin basit bir etkinlik ve çocuk oyunu yönergesi yazmaları sağlanır. Formları yönergelerine uygun doldurur. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 7. a) Nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.
 8. b) Kurum adlarının baş harflerinde, dizelerin başında, yer adlarının yazımında büyük harf kullanımı üzerinde durulur.

Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar. Yazdıklarını düzenler. Yapılacak düzenleme çalışması sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur. Yazdıklarını paylaşır. Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir. Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir. Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar. Öğrencilerin yazılarında harfleri asli ve ilave unsurlarına dikkat ederek yazmaları sağlanır. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar. Öğrencilerin yazılarında kelimeler arasında uygun boşlukları bırakarak özenli, okunaklı ve düzgün yazmaları yazmaları sağlanır. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar. Serbest veya bakarak kısa metinler yazmaları sağlanır. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. Yazma stratejilerini uygular.

MATEMATİK

Doğal Sayılar Terimler veya kavramlar: basamak, basamak değeri, yüzlük, tek sayı, çift sayı Semboller: >, < .Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 1000 içinde herhangi bir sayıdan başlayarak birer, onar ve yüzer ileriye doğru ritmik sayar. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı karşılaştırır ve sembol kullanarak sıralar. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ritmik sayar. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur.

Tek ve çift doğal sayıları kavrar. Tek ve çift doğal sayılarla çalışılırken gerçek nesneler kullanılır.. Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. Romen rakamları yanında eski uygarlıkların kullandıkları sayı sembolleri, öğrencilerin matematiğe ilgi duymalarını sağlamak amacıyla düzeylerine uygun biçimde matematik tarihinden örneklerle tanıtılır. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi .En çok üç basamaklı sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir. Parantez işareti bulunan örneklere de yer verilmelidir. İki sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

 1. a) Tahmin stratejileri kullanılır.
 2. b) Yuvarlama, sayı çiftleri ve basamak değerleri kullanılarak tahmin stratejileri geliştirmeleri sağlanır. Zihinden toplama işlemi yapar.
 3. a) Toplamları 100’ü geçmeyen iki basamaklı iki sayı; üç basamaklı bir sayı ile bir basamaklı bir sayı;10’un katı olan iki basamaklı bir sayı ile 100’ün katı olan üç basamaklı bir sayının toplama işlemleri yapılır.
 4. b) Yuvarlama, sayı çiftleri, basamak değerleri, üzerine ekleme, sayıları parçalama gibi uygun stratejiler kullanılır. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.
 5. a) İkiden fazla terim içeren toplama işlemlerinde verilmeyen toplananı bulma çalışmaları yaptırılır.
 6. b) Doğal sayılarla yapılan toplama işlemlerinde basamaklarda en fazla bir verilmeyen işlem örnekleri de kullanılmalıdır.. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
 7. a) Problem çözerken en çok üç işlem gerektiren problemlere yer verilir.
 8. b) En çok iki işlem gerektiren problem kurma çalışmalarına da yer verilir. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi .Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar. Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır. İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. Üzerine ekleme, sayıları parçalama gibi zihinden işlem stratejileri kullanılır. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer.
 9. a) Problem çözerken en çok üç işlemli problemlerle sınırlı kalınır.
 10. b) En çok iki işlem gerektiren problem kurma çalışmalarına da yer verilir.

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi .Çarpma işleminin kat anlamını açıklar. Çarpmanın kat anlamının tekrarlı toplama anlamıyla ilişkisi vurgulanır. Çarpım tablosunu oluşturur. 100’lük tablodan yararlanarak ve liste şeklinde yazarak çarpım tablosunu oluşturmaları sağlanır. İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.

 1. a) Eldeli çarpma işlemlerine yer verilir.
 2. b) Çarpımları 1000’den küçük sayılarla işlem yapılır.

10 ve 100 ile kısa yoldan çarpma işlemi yapar. Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder. Uygun tablolar kullanılarak çarpanlardan biri bir arttıkça çarpımın diğer çarpan değeri kadar arttığı veya çarpanlardan biri bir azaldıkça çarpımın diğer çarpan değeri kadar azaldığı fark ettirilir. Biri çarpma işlemi olmak üzere iki işlem gerektiren problemleri çözer. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Terimler veya kavramlar: kalan

İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.

Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler. Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder. Bölme işleminde bölünenin, bölen ve bölüm çarpımının kalan ile toplamına eşit olduğu modelleme ve işlemlerle gösterilir. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

Kesirler: kesir, pay, payda, kesir çizgisi, birim kesir. Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.

 1. a) Kesir gösterimlerinin okunmasında, parça-bütün ilişkisini vurgulayacak ifadeler kullanılır.
 2. b) Pay, payda ve kesir çizgisi kullanılan örnekler üzerinden açıklanır.

Bir bütünü eş parçalara ayırarak eş parçalardan her birinin birim kesir olduğunu belirtir.

 1. a) Bütünün “1” olduğu vurgulanır.
 2. b) Verilen bütünün eş parçalarından bir tanesinin birim kesir olduğu açıklanır. Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar. Pay ve payda arasındaki parça-bütün ilişkisi vurgulanır. Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir. Paydası 10 olan kesirleri, diğer modellerin (uzunluk, alan vb.) yanı sıra sayı doğrusu üzerinde de gösterme çalışmaları yapılır. Bir çokluğun, belirtilen birim kesir kadarını belirler. Problem model kullandırılarak çözdürülür. Daha sonra işlem yaptırılır. Payı paydasından küçük kesirler elde eder. Kâğıt, kesir blokları, örüntü blokları ve sayı doğrusu gibi çeşitli modeller kullanarak payı paydasından küçük kesirlerle çalışılmalıdır.

GEOMETRİ

Geometrik Cisimler ve Şekiller Terimler veya kavramlar: dörtgen, beşgen, altıgen, sekizgen, köşegen, ayrıt, yüz, koni

Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir. Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.

 1. a) Köşe, yüz ve ayrıt özellikleri bakımından karşılaştırma yapılır.
 2. b) Küp ve kare prizmanın, dikdörtgen prizmanın özel birer durumu olması özelliğine değinilmez. Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler.
 3. a) Çizim yaparken noktalı, izometrik veya kareli kâğıt kullanılır.
 4. b) Üçgenin köşegeninin olmadığı fark ettirilir.

Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder.

 1. a) Dörtgen, beşgen, altıgen ve sekizgen tanıtılır.
 2. b) Günlük hayattan şekillere örnekler (petek, kapağı açılmış zarf, trafik işaret levhaları vb.) verilir.
 3. c) Şekiller; noktalı kâğıt, geometri tahtası vb. araçlar üzerinde gösterilir. Uzamsal İlişkiler Terimler veya kavramlar: simetri doğrusu .Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler.
 4. a) Kare, dikdörtgen ve daire ile sınırlı kalınır.
 5. b) Dikdörtgende köşegenin simetri doğrusu olmadığı fark ettirilir.

Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar. Simetrik şeklin eş parçalarının incelenmesi, ilişkilendirilmesi ve eş parçaların özelliklerinin fark edilmesi sağlanır. Geometrik Örüntüler ;Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer. Birimi üçgen, kare, dikdörtgen olan şekil modelleri kullanılır. Geometride Temel Kavramlar Terimler veya kavramlar: nokta, doğru, ışın, doğru parçası, açı .Noktayı tanır, sembolle gösterir ve isimlendirir. Doğruyu, ışını ve açıyı tanır. Doğruyu ve ışını tasvir eder, açıya çevresinden örnekler verir. Doğru parçasını çizgi modelleri ile oluşturur; yatay, dikey ve eğik konumlu doğru parçası modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar

ÖLÇME ,Uzunluk Ölçme Terimler veya kavramlar: kilometre (km) .Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları kullanarak ölçme yapar. Öğrencilerin kulaç, adım, karış gibi bedensel ve ip, tel, kalem gibi bedensel olmayan ölçme araçları tanımlamaları ve bunları kullanarak farklı ölçme etkinlikleri yapmaları istenir. Metre ile santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar ve birbiri cinsinden yazar.

 1. a) Dönüşümlerde ondalık gösterim gerektirmeyen sayılar kullanılmasına dikkat edilir.
 2. b) Dönüşümler somut uygulamalarla yaptırılır.

Cetvel kullanarak uzunluğu verilen bir doğru parçasını çizer. Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder. Birimler arası dönüşüm işlemlerine yer verilmez. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer. Problem çözerken en çok iki işlemli problemlere yer verilir. Çevre Ölçme Terimler veya kavramlar: çevre Nesnelerin çevrelerini belirler. Şekillerin çevre uzunluğunu standart olmayan ve standart birimler kullanarak ölçer.

 1. a) Önce standart olmayan birimlerle ölçme yapılır.
 2. b) Bir şeklin çevre uzunluğunu ölçerken aynı kenarları tekrar tekrar ölçmemesi ve ölçülmeyen kenar kalmaması gerektiği vurgulanır.

Şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.

 1. a) Geometri tahtası, noktalı veya kareli kâğıtta verilmiş olan kare, dikdörtgen veya bunların birleşiminden oluşturulan şekillerin çevre uzunlukları hesaplatılır.
 2. b) Çemberin çevresi hesaplanmaz.

Şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer. Alan Ölçme Terimler veya kavramlar: alan Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer.

 1. a) Kaplama malzemesi olarak eş büyüklükte renkli kâğıt, plastik vb. malzeme kullanılabilir. Kaplanacak yüzeyin tek parça olmasına özellikle dikkat edilir.
 2. b) Alan ölçmede birim sayısı ve birim tekrarının önemi vurgulanır.
 3. c) Öğrencilerin birim sayısını sayarak söylemelerine yönelik çalışmalara yer verilir.

ç) İki farklı şeklin aynı türden standart olmayan birimlerle kaplanarak ölçülmesi ve alanlarının karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptırılır.

Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. Paralarımız ,Lira ve kuruş ilişkisini gösterir.

Paralarımızla ilgili problemleri çözer.

 1. a) Problemlerde tasarrufun önemine vurgu yapılır.
 2. b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir. Zaman Ölçme Terimler veya kavramlar: saniye .Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar. Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 3. a) Görevlerin, belirli bir işin veya eylemin başlamasıyla bitişi arasındaki sürenin ölçümü ve karşılaştırılması yapılır.
 4. b) Kum saati gibi farklı zaman ölçme araçlarının kullanıldığı örneklere de yer verilir. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer.

Tartma ,Terimler veya kavramlar: gram (g) Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer. Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer.

Sıvı Ölçme ,Terimler veya kavramlar: litre (L) Standart sıvı ölçme aracı ve birimlerinin gerekliliğini açıklayarak litre veya yarım litre birimleriyle ölçmeler yapar. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder. Litre ile ilgili problemleri çözer.

VERİ İŞLEME Veri Toplama ve Değerlendirme

Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar. Verilerin farklı bölümlerini karşılaştırarak verinin tamamı hakkında yorum yapmaları istenir. Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.

En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.

FEN BİLİMLERİ

Öğrencilerin; üzerinde yaşadığı Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varmaları ve Dünya’nın şekli ile ilgili öne sürülen fikirler hakkında bilgi sahibi olmaları; Dünya’nın kara, hava ve su katmanlarından meydana geldiğini açıklamaları; bir model geliştirerek Dünya’nın şeklini ve katmanlarını zihinlerinde karşılaştırarak canlandırmaları amaçlanmaktadır.

Duyu organlarını tanımaları ve birbirleri ile olan temel ilişkileri kavramaları, duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır

Çevrelerindeki hareketli varlıkları gözlemleyerek bunların hareket özelliklerini hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme şeklinde tanımlamaları; itme ve çekmenin birer kuvvet olduğuna yönelik bilgi, beceri ve hareketli cisimleri durdurmaya çalışmanın tehlikeli olabileceği hakkında farkındalık kazanmaları amaçlanmaktadır

Duyu organları yoluyla maddeleri, sertlik/yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat ve pürüzlü/pürüzsüz olmalarına göre nitelendirmeleri; çeşitli maddelere dokunmanın, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna verebileceği zararları kavramaları ve maddeyi katı, sıvı ve gaz hâli olmak üzere üç grupta sınıflandırmaları amaçlanmaktadır

Gözlemleri sonucunda ışığın görmedeki, sesin işitmedeki rolünü fark etmeleri, çevrelerinde doğal/yapay olmak üzere çeşitli ışık ve ses kaynakları olduğunu keşfetmeleri ve bunları sınıflandırma becerisi göstermeleri amaçlanmaktadır

Canlı ve cansız varlıkları birbirinden ayırt etmeleri, yaşadıkları çevreyi tanımaları, temiz tutmaları, korumaları ve sevmeleri; doğal ve yapay çevreyi gözlemleyerek örneklerle açıklamaları, kaynak kullanımında tutumluluk, tasarruf bilinci kazanmaları ve bireysel sorumluluk almaları, ayrıca sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları amaçlanmaktadır.

Çevrelerindeki elektrikli araçları gözlemleyerek bu araçların kullanım amaçlarını ve kullandığı elektrik kaynaklarını ayırt etmeleri; araçları kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilmeleri; pilleri tanıyarak pillerin çeşitli cihazların çalıştırılmasında nasıl kullanıldığını keşfetmeleri ve pil atıklarının çevreye olan olumsuz etkilerini fark etmeleri amaçlanmaktadır.

 

 1. SINIF TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER DERSLERİMİZ

TÜRKÇE

Mer Koleji 4.sınıf öğrencisi Türkçe dersinde, dilini en iyi şekilde kullanabilme, kendini ifade edebilme, anlama-anlatma durumlarına etkin olarak katılabilme için dilinin özelliklerini, sözcüklerin türlerini (eş anlamlı, zıt anlamlı, terim anlamlı, gerçek , mecaz, çok anlamlılık, deyimler, atasözleri, eş sesli,) bilir ve uygun biçimde kullanır. Okuduğunu anlar, kendini iyi ifade eder, araştırır.

Doğru ve anlamlarına uygun cümleler kurar, anlatım dilini, karşısındakinin tam olarak anlamasını sağlayacak şekilde kullanır. Cümlelerin taşıdıkları anlamları açıklar.(Soru cümleleri, haber cümleleri, istek cümleleri, heyecan ve duygu belirten cümleler.)Kullandığı cümlelerin anlamlarına uygun noktalama işaretlerini kullanır. Noktalama işaretlerinin okuma ve yazmadaki anlatım gücünü bilerek hareket eder.

Yazma çalışmalarında yazım kurallarına uygun yazımlar yapar,ek olan sözcüklerle bağlaç olan ekleri ayırt edebilir. Soru eklerini doğru yazar, satır sonuna sığmayan sözcükleri uygun ve doğru biçimde böler. Anlamını bilmediği bir sözcüğü sözlükte arama ve bulma konusunda yetkindir. Sözcükleri sözlük sırasına göre sıralayabilir.

Cümlelerin belirli bir anlam bütünlüğü içinde kullanılarak paragrafları oluşturduğunu bilir. Paragrafı anlam olarak tanımlayabilir, her paragrafın bir konusu ve vermek istediği bir mesajı olduğunu bilir. Oluşturulan bir paragrafta anlamı bozan bir cümle varsa bu cümleyi belirleyip çıkarabilir. Paragraf içindeki gerçek ve hayal ürünü olan unsurları fark eder. Yarım bırakılmış bir paragrafı anlam bütünlüğünü bozmadan tamamlayabilir.

İsim ile ilgili ayrıntıları bilir. Varlıkların durumlarına göre isimlerini gruplayabilir. Sözcüğün cümle içindeki  durumuna göre özel veye cins isim olduğunu ayırt eder.

*Seni dünyalar kadar seviyorum. Dünya kendi anlamı dışında kullanıldığı için cins isim.

*Dünya kendi çevresindeki dönüşümünü 24 saatte tamamlar. Dünya gerçek anlamında kullanıldığı için özel isimdir.

 

MATEMATİK

Mer Koleji 4.sınıf öğrencisi Matematik dersinde, matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlar ve matematiğe karşı olumlu bir düşünce geliştirir.4,5,6 basamaklı doğal sayıları tanıyarak ,günlük yaşamında bu sayıları kullandığının farkına varır. Bu sayılardan oluşan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini kapsayan problemler kurar ve bu problemleri çözer.

Öğrencilerimizle yapılan rutin problem çalışmalarının yanı sıra yürütülen farklı  çalışmalarla öğrenciler hayatın içindeki matematiği keşfetme fırsatı bulur. Açık uçlu  sorular ile öğrendikleri bilgileri kullanma fırsatları yakalar.

 

FEN BİLİMLERİ

Mer Koleji 4.sınıf öğrencisi Fen Bilgisi dersinde, gelişen teknoloji ve değişen bilgi doğrultusunda bilimsel tutum, yaratıcılık, araştırmacılık, çevreye duyarlılık ve bilgiye ulaşma yollarını öğrenir. Gezi, gözlem, deney ve inceleme çalışmaları ile konuları daha iyi özümser. Birden fazla duyuya hitap eden etkinlikler yapar.

Üniteler çerçevesinde çeşitli aktiviteler, deneyler ve gözlemler yaparak konuları işler. Öğrenciler deneyleri yapmak için laboratuar ortamını kullanır. Bilimsel düşüncenin temelini oluşturan gözlem, araştırma inceleme ve deney yapma becerisini geliştirir.

Etkinliklerde ele alınan yöntem ve tekniklerle öğrenciler bilimsel ve yaratıcı  düşünme becerisine sahip olur. Bilimsel sonuçları sorgular, nedensellik ilişkilerini kurmak için, araştırma, gözlem ile ispatlama çalışmaları yapar.

 

SOSYAL BİLGİLER

Mer Koleji 4.sınıf öğrencisi Sosyal Bilgiler dersinde, bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygılı, işbirliği içinde çalışabilen, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen, yaşadığı çevreye duyarlı bireyler olarak yetişir.

Ders konularına karşı ilgi yaratacak; hikaye, hatıra, gezi yazısı, tarihi romanlar, fotoğraflar, haritalar, filmler,  videolar, sunulardan yararlanır. İnteraktif çalışma kağıtları ile bilgisayar ortamında öğrendikleri ile  bulmacalar, boşluk doldurma, eşleştirme sorularını çözerek  kendilerini değerlendirirler.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Kabul Edin.