ANADOLU LİSESİ MÜDÜRÜ

MER KOLEJİ ANADOLU LİSESİ

 

   Sevgili Öğrenciler

 Her şey gelişmekte ve değişmektedir. Eğitim sistemleri ve yöntemleri değişir, bilim değişir, teknikler değişir, teknoloji değişir ve gelişir; ama değişmeyen bir şey vardır; o da gerçektir. Size düşen görevse, o gerçeği bulmaktır. O gerçekte eğitimin anlamını bilmektir.

 Sizler, öğrenim gördüğünüz süre boyunca pek çok şey öğreneceksiniz; ama önemli olan sadece öğrenmek değildir; önemli olan onu hayata geçirmek, onu davranış haline getirmektir! çünkü hayata geçirilmeyen, davranış haline getirilmeyen bilgi, bilgi değildir. Bu bir bilgisizliktir. Önemli olan, onu kendi hayatımıza geçirerek tüm insanlığın hizmetine sunmaktır! İşte ancak o zaman eğitimli ve erdemli bir insan olabiliriz.

 Saygıdeğer veliler, anneler, babalar,

Çocuklarımızın üstlendiği ödev ve sorumlulukların çokluğunu sizler de görüyorsunuz. Onların bu ödev ve sorumlulukları yerine getirmesinde sizlere de görev düşmektedir. Onların sorunlarını paylaşmak bizlerin görevi olduğu kadar sizlerin de görevidir. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılayarak okula göndermekle göreviniz bitemez.’’ Eti senin, kemiği benim…‘’ gibi bir zihniyetle her şey öğretmenden beklenemez. Gerçek başarının sağlanabilmesi için Öğrenci-Öğretmen-Veli işbirliğinin sağlanması gereklidir. Bu üçgen oluşturulabilirse ancak gerçek başarı yakalanabilir.

Eğitimin amacı, bütün öğrencileri aynı biçimde düşündürmek, aynı biçimde yetiştirmek değil, her bireyin kendi kişiliğini en iyi şekilde ortaya  koyacak biçimde yetiştirmektir. Bugün artık eğitim, bireyin kişisel gelişimini ön plana çıkaran ve ona göre yönlendirme yapan bir anlayış içindedir.

Saygıdeğer öğretmen arkadaşlarım,

Sizlerin, kafanızda ki sermaye, gönlünüzdeki servet, vicdanınızda ki müfettişle, her şeye rağmen görevinizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığınızı biliyorum. Bu toplum ve insanlık size çok şey borçludur.

Sizler, kafanızda ki bilgileri sermaye, gönlünüzde ki sevgiyi servet, vicdanınızın sesini kontrol ettiğiniz sürece şevkiniz hiç eksilmeyecek, gücünüz hiç bitmeyecek, böylelikle emekleriniz boşa gitmeyecektir. Ödülleriniz ve tesellilerinizse, bu memlekete ve insanlığa kazandırdığınız şerefli, dürüst, vatansever ve başarılı öğrencileriniz olacaktır.

MER KOLEJİ okulları olarak,

Bilim ve teknolojinin ışığında vatanı, milletini ve bayrağını seven geleceğin liderlerini yetiştirmek için çıktığımız bu eğitim yolculuğunda mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanan, her seviyede öğrenmeyi amaçlayan yaratıcı düşünmeyi geliştiren, kendi özelliklerinin farkında olan, çevre koşullarını yakından tanıyan ve çevre koşullarından olumlu etkilenen, katılımcı, teknolojik gelişmelerden yararlanan ve en gelişmiş eğitim metotlarını kullanan bireyler yetiştirmek yegane amacımız olacaktır.

   Saygılarımla.

Ömer KAYALAR

MER Koleji Anadolu Lisesi Müdürü

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Kabul Edin.